Nieuwe Secretaris

Vanaf 1 januari 2020 is Henrietta Klut de nieuwe secretaris, zij vervangt Marlies Stoker.
Marlies blijft de website van het VIB beheren.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver