April 2016

Bestuursmededelingen

13 april 2016 heeft het bestuur vergaderd en o.a. de volgende punten zijn aan de orde geweest:
  • Het ledental is inmiddels 57 en zorgt voor een klein positief saldo.
  • Nieuw promotiemateriaal is in de maak. Zodra dit klaar is volgt het verzoek aan de leden deze te verspreiden bij supermarkten en bibliotheken etc.
  • Persoonlijke verzoeken niet meer plaatsen op de (openbare) website van de vereniging maar via de (besloten) facebookpagina van de VIB. Heb je geen Facebook? Dan een berichtje naar de secretaris.
  • In 2016 zal de VIB in september niet deelnemen aan UIT&ZO te Heiloo.
  • Noteer nu alvast in de agenda: dinsdag 25 oktober 2016 Jaarvergadering!
  • De secretaris is in de Jaarvergadering 2016 aftredend en niet meer herkiesbaar. Wie heeft belangstelling de functie van secretaris de komende jaren in te vullen? Informatie verkrijgbaar bij Lia.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver