April 2016

Bestuursmededelingen

13 april 2016 heeft het bestuur vergaderd en o.a. de volgende punten zijn aan de orde geweest:
  • Het ledental is inmiddels 57 en zorgt voor een klein positief saldo.
  • Nieuw promotiemateriaal is in de maak. Zodra dit klaar is volgt het verzoek aan de leden deze te verspreiden bij supermarkten en bibliotheken etc.
  • Persoonlijke verzoeken niet meer plaatsen op de (openbare) website van de vereniging maar via de (besloten) facebookpagina van de VIB. Heb je geen Facebook? Dan een berichtje naar de secretaris.
  • In 2016 zal de VIB in september niet deelnemen aan UIT&ZO te Heiloo.
  • Noteer nu alvast in de agenda: dinsdag 25 oktober 2016 Jaarvergadering!
  • De secretaris is in de Jaarvergadering 2016 aftredend en niet meer herkiesbaar. Wie heeft belangstelling de functie van secretaris de komende jaren in te vullen? Informatie verkrijgbaar bij Lia.