Algemene ledenvergadering 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 zal er weer een algemene ledenvergadering zijn.
De aanvang is om 19.30 uur, in het Trefpunt in Heiloo (Abraham de Boishof 2).

Jullie zijn allemaal van harte welkom.

Bijgaand vast een voorlopige agenda. Heb je wat toe te voegen aan de agenda? Dan horen we dat graag uiterlijk 2 weken voor de vergadering. Vlak voor de ledenvergadering zal de definitieve agenda worden doorgestuurd.
  1. Opening.
  2. Mededelingen Bestuur.
  3. Verslag Jaarvergadering 25 oktober 2016.
  4. Jaarverslag Secretaris 2016/2017.
  5. Financieel Jaarverslag 2016/2017 - Balans per september 2017 en Resultaat Overzicht.
  6. Verslag Kascontrolecommissie.
  7. Begroting 2017 – 2018.
  8. Bestuursverkiezing: - de termijn van de huidige voorzitter (Bram Abrahamse), loopt per 14 november 2017 af.
  9. Evenementen te organiseren: nader te bepalen, suggesties zijn  welkom.
  10. Rondvraag.
PAUZE 

Na de pauze zal … Als iemand een goed (sport) verhaal heeft dat hij/zij graag wil delen met de vereniging dan kan die persoon zich bij het bestuur opgeven.

Het eerste kopje koffie wordt u aangeboden door de vereniging.

Graag horen we of je komt, ivm de zaalhuur en catering.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver