Voorzittersverkiezing

De voorzitterstermijn van Bram loopt af per 14 november 2017. Er zal dus een nieuwe voorzitter verkozen moeten worden. Bram wil zich in principe nog een keer herkiesbaar stellen, maar andere kandidaten zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij het bestuur.