Bestuursmededelingen

  • Van 17 t/m 24 september a.s. vindt de Internationale Sportweek te Heiloo plaats. De bedoeling is dat sportverenigingen in deze week zich bekend maken en er faciliteiten beschikbaar worden gesteld voor nieuwe deelnemers. Wij starten ALLE TRAININGEN in deze week VANAF DE BELIESLAAN. Houd het rooster op de website dus goed in de gaten.
  • Op de oproep voor een toekomstige secretaris heeft zich een kandidaat gemeld: Marlies Stoker. Zij zal officieel in de Jaarvergadering benoemd worden. Het Bestuur is heel blij dat voor deze functie al een kandidaat is gevonden. Marlies is geen onbekende binnen de vereniging: vanuit haar deelname aan de Denktank heeft zij vorm gegeven aan de website en beheert deze. Tevens is zij de contactpersoon namens de vereniging voor de Internationale Sportweek te Heiloo.
  • Marlies heeft promotiemateriaal ontwikkeld dat te downloaden is vanaf de website. Ons verzoek aan jullie: indien mogelijk deze bijlage te downloaden en te printen en op te hangen in de plaatselijke supermarkt of bibliotheek of te geven aan vrienden en vriendinnen die graag willen kennismaken met onze vereniging en zo enkele keren gratis mee kunnen trainen. Het ledental van onze vereniging mag best nog een beetje groeien!
  • Wil je naast de training nog extra wandelen en zoek je daarvoor een maatje (of meer)? Meld dit op Facebook of op de website. In een aparte rubriek kun je een wandeling delen.
  • Marlies maakt een aparte rubriek op de website waarop leden onderwerpen kunnen plaatsen die zij met andere leden willen delen en die niets te maken hebben met wandelen of trainen. Houd het in de gaten.

Met sportieve groet,
namens het Bestuur

Lia Geurts-Ceelen
secretaris