Kascommissielid gevraagd

Wie wil de kas controleren?

We hebben voor de ledenvergadering 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie nodig. Wie wil samen met Tineke Hart deze taak vervullen? Voor meer informatie over de taak kun je contact opnemen met het bestuur, voor aanmelding ook trouwens.

Kascommissielid is inmiddels gevonden!